Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

Bimer Dilekçe Form

  • Yazının Tarihi : 24 Ocak 2016
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :

BİMER Dilekçe Formu 

 

BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİNE
(BİMER)

3046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Şube Müdürlüğü esas hizmet birimidir. Şube müdürleri de Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızasıdır. Aynı zamanda değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamaya hakim olmaları nedeniyle vatandaş sorunlarının da çözüm merciidir. Daire Başkanı ve üstü kadrolar ise yürütme organının tercihine göre şekillenmektedir. Şube Müdürü olabilmek için belli bir süre hizmet edip, belli bir bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra, disiplin yönünden sınava girmesine engel bir durumunun olmaması, yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda da başarılı olması gerekmektedir. Şube Müdürleri konusunda uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur. Ayrıca, teknik alanda görev yapan Şube Müdürleri Köprüler, Yollar, Barajlar ve Hava Limanları gibi yatırımlarda büyük sorumluluklar yüklenerek ülke kalkınmasına katkı sağlamaktadırlar.
3046 sayılı Kanunda sayılan hiyerarşik kademelerde Daire Başkanından sonra gelen Şube Müdürleri; makam + görev tazminatı almayan, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ, memur, şoför vb. kadrolarda görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir. 657 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1965 yılında, Şube Müdürünün maaşı, TSK’ da görev yapan Albay rütbesine eşitken, günümüzde bunun çok uzağındadır. Hal böyleyken bugün itibariyle idari kademeden en fazla kayba uğramış kesim Şube Müdürleridir.
Eşit işe eşit ücret sisteminde hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken 2/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan söz konusu düzenleme sonucu Kariyer Uzmanı, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük hakları iyileştirilmiş Şube Müdürü kadrolarda yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi orantısız şekilde bozulmuştur.

Şimdiye kadar kendileri ile ilgili hiçbir talepte bulunmayan Şube Müdürlerinin mutlaka hak ettiği “Kariyer Meslek Gurubu” içinde sayılarak, mağduriyetlerine sebep olan gelir kaybının giderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Şube Müdürlerinin, ilk 100 gün içinde yapılması planlanan, erbaş, muhtar ve polislerin ücret artışlarına ilişkin düzenlemeye öncelikle dahil edilerek, hiyerarşik kademeler arasında dengenin sağlanmasını, uğradıkları mağduriyetin giderilmesini, 3600 ek gösterge, 2000 makam ve 8000 görev tazminatı verilmesini sağlayacak şekilde yasal düzenleme yapılmasını arz ederim.

Anahtar Kelime :

Bir Yorum Yazın