Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

Şube Müdürleri İmtiyaz Değil Haklarını İstiyorlar

  • Yazının Tarihi : 30 Mayıs 2014
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :

ŞUBE MÜDÜRLERİ İMTİYAZ DEĞİL HAKLARINI İSTİYORLAR

 3046 sayılı Kanuna göre Bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet birimi olan Şube Müdürlüğünün birim amiri şube müdürleri; bilgi, birikim ve deneyimleri ile çalıştıkları kurumların dinamik gücü durumundadır. 666 sayılı KHK ile kamu yönetim yapısında kariyer uzman, daire başkanı ve üstü kadroların mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapılırken şube müdürleri lehine herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte (15.10.2011-15.01.2014) Kariyer Uzmanlarda %87,83, Daire Başkanlarında %42,45 net gelir artışı olurken Şube Müdürlerinde %31,40 net gelir artışı olmuştur. 15.01.2014 tarihi itibariyle 1. derecedeki Şube Müdürü ile Kariyer Uzmanı arasında 1.620 TL, Daire Başkanı arasında 2.108 TL net maaş farkı bulunmaktadır. Daire Başkanı ile Kariyer Uzmanı arasında 488 TL, Daire Başkanı ile Genel Müdür Yardımcısı arasında 306 TL net maaş farkı olduğu dikkate alındığında, Şube Müdürü ile Kariyer Uzmanı ve Daire Başkanı arasındaki farkın büyüklüğü görülmektedir. Yönetici olarak görev yapan ve maiyetinde çalıştırdığı istatistikçi, mühendis gibi personelden daha düşük ek göstergesi olan şube müdürleri, 666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme sonucu maruz kaldıkları bu ücret adaletsizliğinin giderilmesini ve bir üst amiri olan Daire Başkanı ile arasında oluşan ücret farkının, Daire Başkanı ile Genel Müdür Yardımcısı arasında olduğu gibi makul bir düzeye getirilmesini talep etmektedirler. Kamu kurumlarının üst yöneticileri tarafından taleplerinin haklı bulunduğunu söyleyen şube müdürleri, kendi unvanları haricindeki diğer unvanların hak mağduriyetlerini gideren yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen kendilerine yönelik bir adım atılmamış olmasından yakınmaktadırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun ve ikincil mevzuat konusunda çalışmalar yaparak uygulamalara yön veren, elini taşın altına koyan, her türlü riski ve sorumluluğu alan, yeni başlayan personele ustalık yaparak yetiştiren ve sistemin devamlılığına önemli katkı sağlayan şube müdürleri kendileri için bir imtiyaz değil; haklarının verilmesini; çalışma, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi için gerekli değişikliklerin yapılmasını haklı olarak talep etmektedirler.

Şube Müdürleri aleyhlerine oluşan maaş dengesizliğinin giderilebilmesi ve mağduriyetlerinin önlenmesi için; 3600 Ek Gösterge, 2000 Makam Tazminatı verilmesini ve 375 sayılı KHK’nin Eki I sayılı cetvelden çıkartılarak II sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmesini  istemektedirler.

 Son yıllarda yapılan düzenlemelerle mağdur edilen ve statü kaybına uğratılan şube müdürlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi maiyetinde çalışan ve halen kendileri ile aynı veya daha yüksek ek göstergesi olan memur ve şeflerin bir üst görev için motivasyonunu artıracağı gibi kamu hizmetlerinin de daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlayacaktır.

 

Şube Müdürleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Anahtar Kelime :

Bir Yorum Yazın