Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

Ek Gösterge Cetveli Yeniden Düzenlenmeli

 • Yazının Tarihi : 9 Ocak 2018
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
 • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :

3046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Şube Müdürlüğü esas hizmet birimidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının her birinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin özel yönetmeliklerinde “ŞUBE MÜDÜRÜ” YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBU’nda sayılmaktadır. Şube Müdürü, Şube Müdürlüğü Makamı’nı temsil etmekte, bu makamın sorumluluklarını üstlenmekte ve yetkilerini kullanmaktadır. Bakanlıklarda Müstakil Daire Başkanlığı şeklinde teşkilatlandırılan birimlerde Birim Amiri Müstakil Daire Başkanı iken Müstakil Daire Başkanından sonraki en üst amir Şube Müdürü’dür. Müstakil daire başkanının yokluğunda başkanlığın Birim Amir’liği görevini, genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılan birimlerde ise daire başkanın yokluğunda Daire Başkan’lığı görevini vekaleten yürütmektedir.
Şube müdürleri Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızasıdır. Aynı zamanda değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamaya hakim olmaları nedeniyle vatandaş sorunlarının da çözüm merciidir. Daire Başkanı ve üstü kadrolar ise yürütme organının tercihine göre şekillenmektedir. Şube Müdürü olabilmek için belli bir süre hizmet edip, belli bir bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra, disiplin yönünden sınava girmesine engel bir durumunun olmaması, yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda da başarılı olması gerekmektedir. Şube Müdürleri konusunda uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur.
3046 sayılı Kanunda sayılan hiyerarşik kademelerde Daire Başkanından sonra gelen Şube Müdürleri; makam + görev tazminatı almayan, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ, memur, şoför vb. kadrolarda görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir.
Mühendisin Ek Göstergesi 3600, İstatistikçinin Ek Göstergesi 3000 iken Şube Müdürü’nün Ek Göstergesi 2200’dür.
Ek gösterge farklılığı, amir – memur ilişkisini zedelemek suretiyle çalışma barışını bozmakta, bu durum kamu hizmetinin etkin ve verimli sunulabilmesi noktasında olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Şube Müdürü’nün üzerinde bulunan sorumluluk ve kullanmış olduğu yetki düşünüldüğünde, görev riski karşısında kendisine verilen Ek Göstergenin, kendisine bağlı çalışan ve üzerinde böyle bir sorumluluk olmayan kamu çalışanlarından daha az olması hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Kaldı ki kamuda Ek Gösterge bir statüdür.
Ayrıca amir durumunda olan Şube Müdürü’nün Ek Gösterge’sinin memurla aynı olması Şube Müdürü’nün statüsünün yok sayılması sonucunu doğurmaktadır.
Eşit işe eşit ücret sisteminde hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken 2/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan düzenleme sonucu Kariyer Uzmanı, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük hakları iyileştirilmiştir. Şube Müdürü ve alt kadrolarda yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmamış olup, hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi orantısız şekilde bozulmuştur.
Şimdiye kadar kendileri ile ilgili hiçbir talepte bulunmayan Şube Müdürlerinin mutlaka hak ettiği “Kariyer Meslek Gurubu” içinde sayılarak, mağduriyetlerine sebep olan gelir kaybının giderilmesi gerekmektedir. 15.000 Şube Müdürü Mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedir.
657 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1965 yılında, Şube Müdürünün maaşı, TSK’ da görev yapan Albay rütbesine eşitken, günümüzde bunun çok uzağındadır. Hal böyleyken bugün itibariyle idari kademenin en büyük kayba uğramış kesimi Şube Müdürleridir.

Google Etiketleri :
 • mühendis ek gösterge 2018
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1828 09lZ4jo86_caqdWXfMxQBP0DqD1oIBFrPpHkMBsmxJ0bW1uT1Jf2f4Fkdhk6hKcV f88c5de1d9793c08a35a4cef648de671b20a8820&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1827 IlY-M1b3r-sXu9Zr9vDOSjrtOjJGep6BQobrRX0UVRG8Px8R0izkJxTtaM1xkvS5 6903ef994a7fa19b474013e2da4718fc3cb82f7b&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1826 ZxBnlTytXzBXt3Tw46zjp4CeEbK5xAJ41y0uzPZgW4LupnSs-eZebLKMlCd7UOOe a12a9abce7785ad0d068750896530756c718a746&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1826 TWVr-Ywpcef7GGBbfqxyZ7-yDcOwSeYh5-ub9Ueu8H6K_YLpNErQ3WbvLa9PAbcc 3853589607ccc83afba426d8be3125532caf20f3&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1823 N_5NLHVRMwUarvTBnyxiDwiexvneV8fwxudF5crkAV9U5VYpOh9t9quL2VDwok2L 1e52a860a8fc6aeed158393f80770bb095b4fdf5&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1822 YUBXueUyJDpaoHiUoZd2EDyHZu6JR7g65Q_hcFZyT4yJxpolEIVjgPGzs9axwN4y 6953087a5300f901c20274750e0a9db9abf52fd7&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1822 DqUqAoROEAYvupcEBknZqCfE-cHArQdo0yUIWZVsQVzRfFho1w4S9b_bTgUcNZQN b63855301f4f863e38cef3b97485466938b05035&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1821 SxiC_PkDraj4DZ0Dgntdn5f5pxlDWoURyA4M1rJ4Wb0_FvB4fS778XcpwD7pjqy0 ab839d885c358316b1fc2d5b60acfb7da192dc16&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1821 6sHYcQwLsR2LeO1mB-6FuMP4XFQ_8hGbxHzeRp5TMOpnbDUGX4aPOkHjdd0x1cRD 50917dde8db3e5c01cbd442ce09183a242f4f416&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
Anahtar Kelime :

Bir Yorum Yazın