Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

Ek Gösterge Cetveli Yeniden Düzenlenmeli

 • Yazının Tarihi : 9 Ocak 2018
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
 • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :

3046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Şube Müdürlüğü esas hizmet birimidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının her birinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin özel yönetmeliklerinde “ŞUBE MÜDÜRÜ” YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBU’nda sayılmaktadır. Şube Müdürü, Şube Müdürlüğü Makamı’nı temsil etmekte, bu makamın sorumluluklarını üstlenmekte ve yetkilerini kullanmaktadır. Bakanlıklarda Müstakil Daire Başkanlığı şeklinde teşkilatlandırılan birimlerde Birim Amiri Müstakil Daire Başkanı iken Müstakil Daire Başkanından sonraki en üst amir Şube Müdürü’dür. Müstakil daire başkanının yokluğunda başkanlığın Birim Amir’liği görevini, genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılan birimlerde ise daire başkanın yokluğunda Daire Başkan’lığı görevini vekaleten yürütmektedir.
Şube müdürleri Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızasıdır. Aynı zamanda değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamaya hakim olmaları nedeniyle vatandaş sorunlarının da çözüm merciidir. Daire Başkanı ve üstü kadrolar ise yürütme organının tercihine göre şekillenmektedir. Şube Müdürü olabilmek için belli bir süre hizmet edip, belli bir bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra, disiplin yönünden sınava girmesine engel bir durumunun olmaması, yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda da başarılı olması gerekmektedir. Şube Müdürleri konusunda uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur.
3046 sayılı Kanunda sayılan hiyerarşik kademelerde Daire Başkanından sonra gelen Şube Müdürleri; makam + görev tazminatı almayan, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ, memur, şoför vb. kadrolarda görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir.
Mühendisin Ek Göstergesi 3600, İstatistikçinin Ek Göstergesi 3000 iken Şube Müdürü’nün Ek Göstergesi 2200’dür.
Ek gösterge farklılığı, amir – memur ilişkisini zedelemek suretiyle çalışma barışını bozmakta, bu durum kamu hizmetinin etkin ve verimli sunulabilmesi noktasında olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Şube Müdürü’nün üzerinde bulunan sorumluluk ve kullanmış olduğu yetki düşünüldüğünde, görev riski karşısında kendisine verilen Ek Göstergenin, kendisine bağlı çalışan ve üzerinde böyle bir sorumluluk olmayan kamu çalışanlarından daha az olması hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Kaldı ki kamuda Ek Gösterge bir statüdür.
Ayrıca amir durumunda olan Şube Müdürü’nün Ek Gösterge’sinin memurla aynı olması Şube Müdürü’nün statüsünün yok sayılması sonucunu doğurmaktadır.
Eşit işe eşit ücret sisteminde hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken 2/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan düzenleme sonucu Kariyer Uzmanı, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük hakları iyileştirilmiştir. Şube Müdürü ve alt kadrolarda yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmamış olup, hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi orantısız şekilde bozulmuştur.
Şimdiye kadar kendileri ile ilgili hiçbir talepte bulunmayan Şube Müdürlerinin mutlaka hak ettiği “Kariyer Meslek Gurubu” içinde sayılarak, mağduriyetlerine sebep olan gelir kaybının giderilmesi gerekmektedir. 15.000 Şube Müdürü Mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedir.
657 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1965 yılında, Şube Müdürünün maaşı, TSK’ da görev yapan Albay rütbesine eşitken, günümüzde bunun çok uzağındadır. Hal böyleyken bugün itibariyle idari kademenin en büyük kayba uğramış kesimi Şube Müdürleridir.

Google Etiketleri :
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1838 Ig8nsNVLAWkKI4ZEngbIw12AWv21JuDlRXMLH9HHdwMu_XPyX_5W4hnoZOJSGLKf 72998f7d2f9c621136a5fff53e6594194a0ff04a&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1834 rc1Tl7uu5Xxp8mk7T6mYTkofYHCBl2F5VMRTr7IZzJjoQopuzvblo0JIxEI5tQnH c66e61e30d7415f6b79eeed213c5391d322876b1&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1833 WmM48JoRHG9R4s_jEB3oWojmBPC9ALvnn-5dZoA9V9PesRxeGh9Br--SqiUnO3Qq 90762ac058145cc482ab257513c121a27fd415d8&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1832 7Ac-eJYg1Pgo_ZryAmPE1En7_LPUNDBlXj-IFGV48agEDtfqCcAA4r1k03meVyCy 6597efe8533ea7062f2bc16c64875e45f9aa8b9e&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1831 mXpvFgUQ48Q34Qb64OX2RPvU6-uW0b98aJpIZhO-VyhyNRfKjLwNrYW16NLeDy5e 13cf5db0473802a18ca4658f95d7d77e887bd864&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1830 swh_yVo6IEBLOh-24yDFsAuKnTxSpAFfshQC-fuaCIoteX96_Jxu6A1cAxjKopvM ddd317957733eeac8a182d525b0a351e1bbca76e&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1829 5HYfO5Q9cTKKt6e7RDQh_tukckhHvVapg2z-6yWD9mu5IF4IcFdNuHUsAr-iLA3x 1eddc382c1ac66a9f7c21a4132d8f5561d03cccb&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1828 09lZ4jo86_caqdWXfMxQBP0DqD1oIBFrPpHkMBsmxJ0bW1uT1Jf2f4Fkdhk6hKcV f88c5de1d9793c08a35a4cef648de671b20a8820&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1827 IlY-M1b3r-sXu9Zr9vDOSjrtOjJGep6BQobrRX0UVRG8Px8R0izkJxTtaM1xkvS5 6903ef994a7fa19b474013e2da4718fc3cb82f7b&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1826 ZxBnlTytXzBXt3Tw46zjp4CeEbK5xAJ41y0uzPZgW4LupnSs-eZebLKMlCd7UOOe a12a9abce7785ad0d068750896530756c718a746&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
Anahtar Kelime :

Bir Yorum Yazın