Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

BASIN AÇIKLAMASI

  • Yazının Tarihi : 7 Aralık 2015
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :

BASIN AÇIKLAMASI

Şube Müdürleri Derneği olarak, öncelikle, 64. Hükümetimizin ülkemiz ve çalışma hayatı için hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz.

Şube Müdürleri Derneği; kamu kurum ve kuruluşlarında Şube Müdürü olarak görev yapan personelin, yasalardan doğan menfaatlerini korumak, mesleki ve sosyal statülerini güçlendirmek, mali haklarını iyileştirmek, değişim ve gelişime açık şekilde Devletine ve Milletine daha kaliteli kamu hizmeti vermelerini sağlamak amacıyla 18/4/2013 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

64 üncü Hükümetimizin vaatleri arasında “kamu kurumlarında görev yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi”nin yer aldığı kamuoyunun malumlarıdır. Bu vesile ile derneğimizin, 64 üncü hükümetimizden beklentilerini dile getirmek istiyoruz.

Yazılı ve görsel basında da sıkça yer aldığı gibi, 2/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret yerine eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan düzenleme neticesinde hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi orantısız şekilde bozulmuştur. 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeden önce, hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken, söz konusu düzenlemeden sonra; Kariyer Uzmanı, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük hakları iyileştirilmiş, Şube Müdürü ve daha alt kadrolarda yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır.

ÜNVANLARA GÖRE EK GÖSTERGE VE EMEKLİLİK AYLIĞI TABLOSU*
  

UNVAN EK GÖSTERGE MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI   EMEKLİ AYLIĞI 
Genel Müdür 6400 7000 + 17000  5.017 TL
Genel Müdür Yrd. 3600     3000 + 9000  3.458 TL
Daire Bşk.             3600   2000 + 8000 3.258 TL
 Şube Müdürü  2200 YOK 1.930 TL
Kariyer Uzmanı 3600 2000 + 8000 3.258 TL
Mühendis 3600 YOK 2.421 TL
İstatistikçi, Programcı, Çözümleyici, Araştırmacı  3000 YOK 1.985 TL
Şef, Memur, VHKİ, Şoför  2200 YOK 1.930 TL

 * 15/1/2015 tarihi itibariyle 30 yıl hizmet süresi, 1/4 derece esas alınmıştır.

Tablodan da anlaşılacağı üzere; Makam + görev tazminatı almayan Şube Müdürünün ek göstergesi, maiyetinde çalışan mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ, memur ve şoför kadrolarında görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir. Bu durum, çalışma barışını zedeleyen ve motivasyonu düşüren en önemli unsurlardan birisidir. 3046 sayılı Kanunda yer alan hiyerarşik yönetim kademelerinde Daire Başkanlığından sonra gelen Şube Müdürlüğü kadrosunun ek göstergesinin 2200 olarak bırakılması mağduriyete neden olmuştur.
657 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1965 yılında, Şube Müdürünün maaşı TSK’da görev yapan albay rütbesine eşitken, bugün bunun çok uzağındadır.

15 Ocak 2015 tarihi itibariyle Şube Müdürü maaşı, Daire Başkanı maaşının 2.136, kariyer uzman maaşının ise 1.550,- TL gerisinde kalmıştır. Genel Müdür Yardımcısı ile Daire Başkanı arasındaki maaş farkı 288,-TL iken, Daire Başkanı ile Şube Müdürü arasındaki ücret farkının 2.136,-TL olması adil değildir. Bu nedenle, söz konusu ücret farkı Genel Müdür Yardımcısı ile Daire Başkanında olduğu gibi oransal olarak makul bir seviyeye getirilmelidir.

Başka bir deyişle, bürokraside idari kademenin en büyük kayba uğramış kesimi Şube Müdürleridir.

3046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Şube Müdürlüğü esas hizmet birimi olup, bürokrasinin en üst kademesinde yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızası, değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamaya hâkim sınıf olan Şube Müdürleri, vatandaş sorunlarının nihai çözüm merciidir. Şube Müdürü olabilmek için kanunda belirlenen sürelerle hizmet ederek belirli bir bilgi ve tecrübe düzeyine eriştikten sonra, disiplin yönünden sınava girmesine engel bir durumun olmaması ayrıca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda da başarılı olunması gerekmektedir. Şube Müdürleri, bir yandan birim mevzuatı konusunda uzmanlaşırken, diğer yandan maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumlu olup, üst amirlerine de danışmanlık yapmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızası ve bürokrasinin orta düzey yöneticisi olan ve diğer unvan ve kadrolarda yapılan iyileştirmelere kadar kendileri ile ilgili hiç bir talepte bulunmayan Şube Müdürleri, hak ettiği “kariyer meslek grubu” içinde sayılarak mağduriyetlerine sebep olan maaş farkının giderilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu kapsamda Şube Müdürleri, maaşlarında yapılacak iyileştirmenin, ilk 100 gün içinde yapılması planlanan, erbaş, muhtar ve polislerin ücret artışlarına ilişkin düzenlemeye öncelikle dâhil edilmesini, yapılacak düzenlemede hiyerarşik kademeler arasında dengenin sağlanmasını, 666 sayılı K.H.K. ile uğradıkları mağduriyetin giderilmesini sabırsızlıkla beklemektedirler.

Bu doğrultuda, 64 üncü Hükümetimizden; Şube Müdürlerine 3600 ek gösterge, 2000 makam ve 8000 görev tazminatı verilmesini sağlayacak şekilde yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.

Şube Müdürleri Derneği olarak, Hükümetimizin yapmayı düşündüğü mevzuat değişikliklerine katkı sunmaya her daim hazır olduğumuzu belirterek, bir kez daha 64. Hükümetimize başarılar diler, Ülkemize, Devletimize ve Milletimize hayırlı icraatlar yapmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla.

Cengiz CEBECİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Anahtar Kelime :

Bu yazıya 1 Yorum Yapıldı.

  • 7 Aralık 2015 20:02

    […] Basın Açıklamasına ulaşmak için tıklayın… […]

Bir Yorum Yazın