Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

BASIN AÇIKLAMASI

 • Yazının Tarihi : 7 Aralık 2015
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
 • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :

BASIN AÇIKLAMASI

Şube Müdürleri Derneği olarak, öncelikle, 64. Hükümetimizin ülkemiz ve çalışma hayatı için hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz.

Şube Müdürleri Derneği; kamu kurum ve kuruluşlarında Şube Müdürü olarak görev yapan personelin, yasalardan doğan menfaatlerini korumak, mesleki ve sosyal statülerini güçlendirmek, mali haklarını iyileştirmek, değişim ve gelişime açık şekilde Devletine ve Milletine daha kaliteli kamu hizmeti vermelerini sağlamak amacıyla 18/4/2013 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

64 üncü Hükümetimizin vaatleri arasında “kamu kurumlarında görev yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi”nin yer aldığı kamuoyunun malumlarıdır. Bu vesile ile derneğimizin, 64 üncü hükümetimizden beklentilerini dile getirmek istiyoruz.

Yazılı ve görsel basında da sıkça yer aldığı gibi, 2/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret yerine eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan düzenleme neticesinde hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi orantısız şekilde bozulmuştur. 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeden önce, hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken, söz konusu düzenlemeden sonra; Kariyer Uzmanı, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük hakları iyileştirilmiş, Şube Müdürü ve daha alt kadrolarda yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır.

ÜNVANLARA GÖRE EK GÖSTERGE VE EMEKLİLİK AYLIĞI TABLOSU*
  

UNVAN EK GÖSTERGE MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI   EMEKLİ AYLIĞI 
Genel Müdür 6400 7000 + 17000  5.017 TL
Genel Müdür Yrd. 3600     3000 + 9000  3.458 TL
Daire Bşk.             3600   2000 + 8000 3.258 TL
 Şube Müdürü  2200 YOK 1.930 TL
Kariyer Uzmanı 3600 2000 + 8000 3.258 TL
Mühendis 3600 YOK 2.421 TL
İstatistikçi, Programcı, Çözümleyici, Araştırmacı  3000 YOK 1.985 TL
Şef, Memur, VHKİ, Şoför  2200 YOK 1.930 TL

 * 15/1/2015 tarihi itibariyle 30 yıl hizmet süresi, 1/4 derece esas alınmıştır.

Tablodan da anlaşılacağı üzere; Makam + görev tazminatı almayan Şube Müdürünün ek göstergesi, maiyetinde çalışan mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ, memur ve şoför kadrolarında görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir. Bu durum, çalışma barışını zedeleyen ve motivasyonu düşüren en önemli unsurlardan birisidir. 3046 sayılı Kanunda yer alan hiyerarşik yönetim kademelerinde Daire Başkanlığından sonra gelen Şube Müdürlüğü kadrosunun ek göstergesinin 2200 olarak bırakılması mağduriyete neden olmuştur.
657 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1965 yılında, Şube Müdürünün maaşı TSK’da görev yapan albay rütbesine eşitken, bugün bunun çok uzağındadır.

15 Ocak 2015 tarihi itibariyle Şube Müdürü maaşı, Daire Başkanı maaşının 2.136, kariyer uzman maaşının ise 1.550,- TL gerisinde kalmıştır. Genel Müdür Yardımcısı ile Daire Başkanı arasındaki maaş farkı 288,-TL iken, Daire Başkanı ile Şube Müdürü arasındaki ücret farkının 2.136,-TL olması adil değildir. Bu nedenle, söz konusu ücret farkı Genel Müdür Yardımcısı ile Daire Başkanında olduğu gibi oransal olarak makul bir seviyeye getirilmelidir.

Başka bir deyişle, bürokraside idari kademenin en büyük kayba uğramış kesimi Şube Müdürleridir.

3046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Şube Müdürlüğü esas hizmet birimi olup, bürokrasinin en üst kademesinde yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızası, değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamaya hâkim sınıf olan Şube Müdürleri, vatandaş sorunlarının nihai çözüm merciidir. Şube Müdürü olabilmek için kanunda belirlenen sürelerle hizmet ederek belirli bir bilgi ve tecrübe düzeyine eriştikten sonra, disiplin yönünden sınava girmesine engel bir durumun olmaması ayrıca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda da başarılı olunması gerekmektedir. Şube Müdürleri, bir yandan birim mevzuatı konusunda uzmanlaşırken, diğer yandan maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumlu olup, üst amirlerine de danışmanlık yapmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızası ve bürokrasinin orta düzey yöneticisi olan ve diğer unvan ve kadrolarda yapılan iyileştirmelere kadar kendileri ile ilgili hiç bir talepte bulunmayan Şube Müdürleri, hak ettiği “kariyer meslek grubu” içinde sayılarak mağduriyetlerine sebep olan maaş farkının giderilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu kapsamda Şube Müdürleri, maaşlarında yapılacak iyileştirmenin, ilk 100 gün içinde yapılması planlanan, erbaş, muhtar ve polislerin ücret artışlarına ilişkin düzenlemeye öncelikle dâhil edilmesini, yapılacak düzenlemede hiyerarşik kademeler arasında dengenin sağlanmasını, 666 sayılı K.H.K. ile uğradıkları mağduriyetin giderilmesini sabırsızlıkla beklemektedirler.

Bu doğrultuda, 64 üncü Hükümetimizden; Şube Müdürlerine 3600 ek gösterge, 2000 makam ve 8000 görev tazminatı verilmesini sağlayacak şekilde yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.

Şube Müdürleri Derneği olarak, Hükümetimizin yapmayı düşündüğü mevzuat değişikliklerine katkı sunmaya her daim hazır olduğumuzu belirterek, bir kez daha 64. Hükümetimize başarılar diler, Ülkemize, Devletimize ve Milletimize hayırlı icraatlar yapmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla.

Cengiz CEBECİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Google Etiketleri :
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1838 wJARpHOJIW6_xyKvUFYpyp5xdnTt2avMEqhaRWw1cnp42TvHUN-7Tt6AfmyGqCF2 9186857da768c7f171987bde6e2642f128a6ec50&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1831 SiJPyZC-4Y1kg2ki1qFYOVQ2vxpHvw7U9_-oPWkp-afIMd9DTkGz0ni6RwhPFSIf 39aea7ec03b7be0bd063650f5c2978594603a1cd&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1830 8ismRKpcLjx9I9NXhIAenF67jjWdzT0BWTu2MNffYeMvTp92mVWMFXSk2quGe-4y 345328aa5b5ee05724f64e7a6410b7f2c1ae8317&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1829 AAoRoKaEywGeOviJOdl2DqP7-0o2hkhiLNgy8aednA_5GO-_gGdjCCktzyWkYLVQ 16cb538c5215d033d383e346055b7741062ff1fe&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1828 HQ4B-iFAk3LrfxGJApE-CGYx_eBZzRZ7zZ3bnoSKu7AHKBjCNezX05chsX1Fvhyw c36de3c4f66a27b11303e51af646c2e34604fb1a&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1824 -nPSUqKjxQmpFd-DYNBQwIuXhRl-6t9AsPK40lApR7v5IsTuRSaNKb1najcKSo0o fbb2dd5744c6aa568d7b17f7588364f21f607cc8&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1823 Xx-qLZE34VIFdJuetkauzMz7T7zbqE6DnCcnutNhisCnB8fFyOVCJE1m34d_leaN b364dfe01163a8a1b695696ad6c83bda8456c683&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1822 DcN6xL4CkEfnYSReskNtue_N7ye3jHxzSDSHvX0fxlaenWQzN-Z60QBcKVldTFHT 6a2b9390b45fa35f8f7f56fd8836e9db5cae79f8&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1821 dZPz9DHc1AnSKTn0F9R6SuNd31IsgwuhwyZJFDAibK_xjnj57d4yTOBFrWJG6vYi 35064b61a767f3cd17fd778d2e3fb9e10b3a5d23&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1820 BHUIC-qjrY6CnNpMnQhMFzbvMyF-b5zrHXKHd39Z59wAj5Ql7DmAjybcp_js_Gmk 5d5faec374ff1ca8c8570a50c9fca3ecb8587940&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
Anahtar Kelime :

Bu yazıya 1 Yorum Yapıldı.

 • 7 Aralık 2015 20:02

  […] Basın Açıklamasına ulaşmak için tıklayın… […]

Bir Yorum Yazın