Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

6.Dönem Toplu Görüşmelerde İlk Kez Şube Müdürlerinin Özlük ve Mali Haklarında İyileştirme Konuşulacak.

  • Yazının Tarihi : 29 Temmuz 2021
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :

Derneğimiz bugüne kadar yaptığı çalışmalarla Şube Müdürü meslektaşlarımızın özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi konusunda gerek siyasi gerekse bürokratik platformlarda bir çok görüşmeler yapmış ve istişarelerde bulunmuş önerilerini aktarmıştır.  

Hak arama, hak alma, hakkı koruma, hakları artırma konularında, toplu sözleşme görüşmeleri kapsayıcı ve yapıcı bir temel oluşturmaktadır. Bu nedenle Dernek olarak gerek MemurSen ile gerekse KamuSen ile üst düzeyde istişarelerimiz olmuştur.

Memur-Sen, Kamu-Senle birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik yapmış oldukları ortak çalışma sonucunda Memur Sen’in vermiş olduğu 6. Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin teklifin de Derneğimizin de görüşleri doğrultusunda;Kamu kurum ve kuruluşlarında Şube Müdürü unvanıyla görev yapanlar, 1000 makam tazminatı ile 4000 görev tazminatı göstergesinden yararlandırılır.2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün 1 inci sırasının (b), (c), (d) ve (g) alt bentleri ile aynı bölümün 3 üncü sırasında kadro unvanları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat oranları; aynı hizmet sınıfı,aynı veya benzer kadro unvanı ve aynı dereceler esas alınmak suretiyle, anılan Kararnameye ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünde belirtilen müdür, müdür yardımcısı, uzman ve şef unvanlı kadrolar ve bu kadroların bulunduğu bölümde bu kadrolarla eşit veya aynı düzeydeki diğer kadro unvanlarında bulunanlar ile (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “(G)” bölümünde kadro unvanları yer alan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ile varsa bu Toplu Sözleşmede öngörülen ilave tazminat artışları ödenmez.Kamu görevlilerinin mevcut yararlandığı ek göstergeler eşit oranda yükseltilir. Sınıf, kadro ve unvan ayrımı yapılmaksızın (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) kamu görevlilerinin mevcutta yararlandıkları en yüksek ek gösterge oranları 3600’e yükseltilir.Tekliflerini yapmıştır.

 

Dernek ve Yönetim Kurulumuz adına, Şube Müdürlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda toplu görüşme gündemine alınması nedeniyle katkı ve desteklerinden ötürü, Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hacı Bayram Tonbul ve  Genel Sekreter Sayın Semih Durmuş’a, Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Sayın Önder Kahveci’ye teşekkür ederiz.


Toplu sözleşme görüşmelerinin hayırlara vesile olmasını dileriz.

Anahtar Kelime :

Bir Yorum Yazın