Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

.

  • Yazının Tarihi : 7 Ekim 2021
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :
Şube Müdürleri Derneği Kamu Kurumlarının beyinleri ve kurumsal hafızası olan şube müdürlerinin, birlik ve beraberliğini sağlamak, kanunlardan doğan menfaatlerini korumak, özlük ve mali haklarının iyileştirilmesini sağlamak, mesleki ve sosyal statülerini güçlendirmek, bilgi ve becerilerine katkı sağlayarak Devletine ve Milletine üst düzey kamu hizmeti vermelerini temin etmek amaçlarıyla, 18.04.2013 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Şube Müdürleri Derneği, kamu kurum ve kuruluşlarında Şube Müdürü olarak görev yapanların, birlik ve beraberliğini sağlamak, yasalardan doğan menfaatlerini korumak, mali haklarının iyileştirilmesini sağlamak, mesleki ve sosyal statülerini güçlendirmek, üyelerinin bilgi ve becerilerine katkı sağlayarak Devletine ve Milletine daha kaliteli kamu hizmeti vermelerini sağlamayı hedeflemiştir.
Kamu kurum ve kuruluşların her birinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin özel yönetmeliklerinde Şube Müdürleri Yönetim Hizmetleri Grubunda sayılmakta ve bulundukları makamı temsil etmekte, bu makamın sorumluluklarını üstlenmekte, üst makam adına imza atmak suretiyle bu yetkilerini en üst seviyede kullanmaktadırlar. Şube Müdürleri Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızasıdır. Aynı zamanda değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamalara hakim olmaları nedeniyle vatandaş sorunlarının da çözüm merciidir. Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için belli bir süre hizmet edip, belli bir bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra, disiplin yönünden sınava girilmesine engel bir durumunun olmaması, yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda da başarılı olunması gerekmektedir. Şube Müdürleri konusunda uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur.
Hiyerarşik kademelerde Daire Başkanından sonra gelen Şube Müdürleri, makam ve görev tazminatı almayan tek yöneticilerdir.
Eşit işe eşit ücret sisteminde hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken 02/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan düzenleme sonucu Kariyer Uzmanı, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük haklan iyileştirilmiştir. Şube Müdürü kadrolarında yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmamış olup, hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi orantısız şekilde bozulmuştur.
Hal böyle iken, bugün itibariyle idari kademenin en büyük kayba uğramış kesimi Yönetim Hizmetleri Grubunun en üst basamağında olan ve sınavla bu görevlere gelen Şube Müdürleri bozulan ücret dengesizliğinin hakkaniyetli bir şekilde çözülmesini beklemektedir. Mahiyetindeki çalışan meslek unvanlarına verilecek olan 3600 ek göstergenin bu unvanların idarecisi pozisyonlarında olan Şube Müdürlerine de 3600 ek gösterge verilmesi ile idarecilerin yaşadığı mağduriyet büyük ölçüde çözüme kavuşacaktır.
Şube Müdürleri Derneği Yönetimi olarak,
-Kamuda görev yapan Şube Müdürlerinin üst kadrolarda atanmalarda öncelikle değerlendirilmesi,
-02/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret düzenlenmesi ile bozulan ücret dengesizliğinin hakkaniyetli bir şekilde çözülmesi için Kamuda çalışan ve emekli olan Şube Müdürlerine 3600 ek gösterge ile makam ve görev tazminatları verilerek mağduriyetine son verilmesine ilişkin ilk günden bu yana büyük mücadele vermiştir. Ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşların üst yöneticileriyle, siyasi erk, sendika, sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunulmuş taleplerimiz dile getirilmiştir.
Şube Müdürleri Derneği olarak beklentimiz,
Sayın Cumhurbaşkanımızın “Diğer idarecilerimizin emeklilik göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.” sözünde ifade ettiği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’in 3600 ek gösterge sorununun yapılan son toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde (2022 yılı içerisinde) kesin bir çözüme kavuşturulacağını deklare ettiği gibi, 6. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde de Şube Müdürlerine 1000 makam ve 4000 görev tazminatı verilmesi durumunda 02.11.2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret düzenlenmesi ile bozulan ücret dengesizliğinin hakkaniyetli bir şekilde çözülerek şube müdürlerinin mağduriyetine son verilmesini,
Sayın Cumhurbaşkanımızın taktirlerini ve Gazi Meclisimizin Değerli milletvekillerinin destekleriyle bekliyoruz.
Adil ve Hak’ça yapılacak ek gösterge düzenlemesinde Kamunun belkemiği ve kurumsal hafızası Şube Müdürlerinin muhakkak yer alması gerektiğini umut ediyoruz.
Cengiz CEBECİ
Şube Müdürleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Anahtar Kelime :

Bir Yorum Yazın