Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Sayın İbrahim Aydemir’i ziyaret

  • Yazının Tarihi : 27 Nisan 2016
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :

Şube Müdürleri Derneği Yönetim Kurulu ve Üyeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Aydemir’i makamında ziyaret etti.

İbrahim_aydemir

Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Cebeci, Başkan Yardımcımız Mustafa Göreli, Genel Sekreterimiz Ali Bayrı, Genel Muhasibimiz Emine İş, Yönetim Kurulu üyemiz Zahide Söğüt ve Derneğimiz Üyeleri Mürşide Cantürk ve Yener Gül TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Aydemir’i makamında ziyaret ziyaret etti.

Şube Müdürleri Derneği olarak sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi ilettik.

Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Cebeci;
3046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Şube Müdürlüğünün Bakanlıkların esas hizmet birimi olduğunu, yönetici ve bir makamı bulunduğunu. Şube Müdürü olabilmek için bir kamu çalışanının belli bir süre hizmet edip belirli bir birikime ve yeterli tecrübeye sahip olması gerekmektedir,  yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda da başarılı olması durumunda bu kadrolara atanmayı hak ettiklerini belirtti. Ayrıca Şube müdürlerinin kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızası olduğunu, mevzuata ve uygulamaya hakim olmaları nedeniyle vatandaş sorunlarının da çözüm mercii olduklarını anlattı.

Daire Başkanı ve üstü kadroların ise yürütme organının tercihine göre belirlendiğini, Şube Müdürlerinin ise konularında uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumlu olduğunu belirtti.

3046 sayılı Kanunda sayılan hiyerarşik kademelerde Daire Başkanından sonra gelen Şube Müdürleri bir makamı temsil ederken  makam ve görev tazminatı almayan, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ, memur, şoför vb. kadrolarda görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yönetici olduğunu söyledi.

657 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1965 yılında, Şube Müdürünün maaşının, TSK’ da görev yapan Albay rütbesine eşitken, günümüzde bunun çok uzağında olduğunu ancak aynı görev ve yetkilerinin aynen devam ettiğini aktararak idari kademenin en büyük kayba uğramış kesiminin Şube Müdürleri olduğunu belirtti.

 2/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan söz konusu düzenleme sonucu Kariyer Uzmanı, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük hakları iyileştirildiği. Şube Müdürü ve alt kadrolarda yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmadığı, hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesinin bozulduğunu anlattı. Ayrıca Şube Müdürlerinin çalışırken büyük sorumlulukları olduğunu ve önemli yatırımlara imza attıklarını, buna rağmen memur, vhki, şoför, teknisyen ve memur gibi maiyetinde çalışan kadrolarla aynı maaşı aldığını, emekli olduklarında maaşlarının yarı yarıya azaldığını, yaşam standartları ve koşullar gereği emekli olmaya yanaşmadıklarını, bu durumda da  kendisinden sonra gelecek yönetici adaylarının önünün tıkandığını da belirtti.

Sayın İbrahim Aydemir; Bizler siyasetçiler olarak yapmış olduğumuz her çalışmada bürokrasi  ile birebir çalışmak durumundayız, yapılacak kanun çalışmalarında ve kanunların çıkarılmasında bürokrasinin önemli katkıları olduğunu ve teknik çalışmaların bürokratlar ile birlikte gerçekleştirildiğini söyleyerek, Şube Müdürlerinin özlük ve mali haklarının düzenlenmesi ve hak ettikleri noktaya getirilmesi için her türlü desteği vereceğini ifade etti. Ayrıca yapmış olduğunuz çalışmanın konuya ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler ve sunum dosyasının kapsamlı olarak hazırlandığını belirterek konunun en yakın zamanda gündeme getirileceğini belirtti.

Genel Sekreterimiz Ali Bayrı’ da Sayın İbrahim Aydemir’den 15 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulunda, Şube Müdürlerinin özlük ve mali haklarında iyileştirme yapılmasına yönelik destek olmaları konusunda talebimizi iletti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Aydemir’e göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyoruz.

 

Anahtar Kelime :

Bir Yorum Yazın