Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

Binlerce şube müdürü ve şefin sorunu çözüm bekliyor

  • Yazının Tarihi : 18 Temmuz 2014
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :


6487 sayılı Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 657 sayılı Kanuna ekli II sayılı 
ek gösterge cetvelinde değişiklik yapılarak daire başkanlarının ek 
gösterge mağduriyetleri giderilmiş ve emeklilikte ciddi bir maaş artışı 
yapılmıştır. Bu düzenlemeyle 25 yıllık hizmeti olan bir daire başkanının 
emekli olması halinde emekli maaşlarında 363 TL civarında artış söz 
konusu olacaktır. 666 sayılı KHK’den dolayı da çalışan daire 
başkanlarından bazılarının maaşlarında 70 TL civarında bir düşüş 
olacaktır. Ayrıca, hizmet süresi arttıkça emekli maaşı ve ikramiyesinde 
de artış söz konu olacaktır. Yine yapılan düzenlemeyle 3000 ek gösterge 
ve 25 yıl hizmet üzerinden emekli olan bir daire başkanı 2.209,49 TL 
emekli maaşı ve 46.204,53 TL ikramiye alırken 3600 ek gösterge ve 25 yıl 
hizmet üzerinden emekli olan bir daire başkanı 2.572,32 TL emekli maaşı 
ve 57.833,85 TL ikramiye alacaktır.

Bu düzenleme daha önce emekli olmuş daire başkanları ile dul ve 
yetimleri için de geçerli olacaktır.

Daire başkanlarında durum bu iken şube müdürü ve şeflerin emeklilik 
açısından durumu içler acısıdır.

Bu bağlamda 25 yıl üzerinden emekli olan bir şube müdürü ve şefin 
memurdan hiçbir farkı yoktur. Bu durumun adil olduğunu kimse izah 
edemez. Her üç unvan için de 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olunması 
halinde alınacak emekli maaşı 1.395,51 TL, ikramiye ise 44.727,79 TL 
olacaktır.

Sorunu söylemekle kalmayalım, çözümü de söyleyelim. Şube müdürü ve 
şefin ek göstergeleri arttırılmalı ve 5434 sayılı Kanunun ek 70 inci 
maddesinde yer alan oranlar yeniden ek göstergeye göre 
kademelendirilmelidir. Dikkatlice oranlar incelendiğinde oranlar % 
40’dan % 70’e ve birden % 130’a çıkmaktadır. Dolayısıyla bu oranlar 
yeniden düzenlenmelidir.
— 
Mithatpaşa Cad. No: 47/9 Kızılay ANKARA
bilgi@subemudurleri.org.tr
www.subemudurleri.org.tr

Anahtar Kelime :

Bir Yorum Yazın