Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

Akparti Grup Başkanvekili İlknur İNCEÖZ’e ziyaret

  • Yazının Tarihi : 9 Nisan 2016
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :

Şube Müdürleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Cebeci, Başkan Yardımcımız Mustafa Göreli, Genel Muhasibimiz Emine İş, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Özdemir ve Önceki Yönetim Kurulu Genel Sekreterimiz Mürşide Cantürk ile Akparti Grup Başkanvekili Sayın İlknur İnceöz’ü Makamında ziyaret etti.
Şube Müdürleri Derneği olarak sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi ilettik.

Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Cebeci;
3046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Şube Müdürlüğünün Bakanlıkların esas hizmet birimi olduğunu, yönetici ve bir makamı bulunduğunu. Şube Müdürü olabilmek için belli bir süre hizmet edip, belli bir bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra, disiplin yönünden sınava girmesine engel bir durumunun olmaması sonucunda, yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda da başarılı olması durumunda bu kadrolara atanmayı hak ettiklerini belirtti. Ayrıca Şube müdürlerinin kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızası olduğunu. değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamaya hakim olmaları nedeniyle vatandaş sorunlarının da çözüm mercii olduklarını anlattı. Daire Başkanı ve üstü kadroların ise yürütme organının tercihine göre şekillenmekte olduğunu belirterek, Şube Müdürlerinin konularında uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumlu olduğunu belirtti.
3046 sayılı Kanunda sayılan hiyerarşik kademelerde Daire Başkanından sonra gelen Şube Müdürleri; makam + görev tazminatı almayan, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ, memur, şoför vb. kadrolarda görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yönetici olduğunu. 657 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1965 yılında, Şube Müdürünün maaşının, TSK’ da görev yapan Albay rütbesine eşitken, günümüzde bunun çok uzağında olduğunu aktararak idari kademenin en büyük kayba uğramış kesiminin Şube Müdürleri olduğunu belirtti.
Eşit işe eşit ücret sisteminde hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken 2/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan söz konusu düzenleme sonucu Kariyer Uzmanı, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük hakları iyileştirildiği. Şube Müdürü ve alt kadrolarda yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmadığı, hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesinin orantısız şekilde bozulduğunu anlattı. Ayrıca Şube Müdürlerinin çalışırken büyük sorumlulukları olduğunu ve önemli yatırımlara imza attıklarını, buna rağmen memur, vhki, şoför, teknisyen ve memur gibi maiyetinde çalışan kadrolarla aynı maaşı aldığını, emekli olduklarında maaşlarının yarı yarıya azaldığını, yaşam standartları ve koşullar gereği emekli olmaya yanaşmadıklarını, bu durumda da  kendisinden sonra gelecek yönetici adaylarının önünün tıkandığını da belirtti.
Sayın İlknur İnceöz; konuya ilişkin vermiş olduğumuz bilgi ve sunum dosyasının masanın bir köşesinde kalmayacağını, çekmecelere tozlu raflara atılmayacağını,haklı bulduğu taleplerimizi, ilk grup toplantısında gündeme getireceğini ve takipçisi olacağını belirtti. Göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı şahsına teşekkür ederiz.

20160407_143721

Anahtar Kelime :

Bir Yorum Yazın