Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

AKPARTİ Grup Başkan Vekili İlknur İNCEÖZ’e ziyaret

  • Yazının Tarihi : 23 Ocak 2018
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :

Şube Müdürleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Cebeci, Başkan Yardımcımız Mustafa Göreli, Genel Sekreterimiz Zahide Söğüt, Genel Muhasibimiz Emine İş ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sami Aydın ile Akparti Grup Başkanvekili Sayın İlknur İnceöz’ü Makamında ziyaret ettik. Şube Müdürleri Derneği olarak sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi ilettik.

Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Cebeci;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun yeniden ele alınması ile hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetvelinin yeniden düzenlenmesi, kamuda kariyerin ve liyakate göre yükselmenin önünü açacak düzenlemelerin başlatılması ile yapılacak çalışmalar kapsamında şube müdürlerinin de mağduriyetlerinin giderileceği umudunu taşıdıklarını ifade etti.

 

Ayrıca;

3046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Şube Müdürlüğünün Bakanlıkların esas hizmet birimi olduğunu, Kamu kurum ve kuruluşlarının her birinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin özel yönetmeliklerinde “ŞUBE MÜDÜRÜ” YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBU’nda sayılmakta olduğunu, Şube Müdürü, Şube Müdürlüğü Makamı’nı temsil etmekte, bu makamın sorumluluklarını üstlenmekte ve yetkilerini kullanmaktadır. Bakanlıklarda Müstakil Daire Başkanlığı şeklinde teşkilatlandırılan birimlerde Birim Amiri Müstakil Daire Başkanı iken Müstakil Daire Başkanından sonraki en üst amir Şube Müdürü’dür. Müstakil daire başkanının yokluğunda başkanlığın Birim Amir’liği görevini, genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılan birimlerde ise daire başkanın yokluğunda Daire Başkan’lığı görevini vekaleten yürütmektedir.

Şube müdürleri Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızasıdır. Yönetici ve bir makamı bulunduğunu. 3046 sayılı Kanunda sayılan hiyerarşik kademelerde Daire Başkanından sonra gelen Şube Müdürleri; makam + görev tazminatı almayan, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ, memur, şoför vb. kadrolarda görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yönetici olduğunu. 657 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1965 yılında, Şube Müdürünün maaşının, TSK’ da görev yapan Albay rütbesine eşitken, günümüzde bunun çok uzağında olduğunu aktararak idari kademenin en büyük kayba uğramış kesiminin Şube Müdürleri olduğunu belirtti.

Eşit işe eşit ücret sisteminde hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken 2/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan söz konusu düzenleme sonucu Kariyer Uzmanı, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük hakları iyileştirildiği. Şube Müdürü ve alt kadrolarda yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmadığı, hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesinin orantısız şekilde bozulduğunu anlattı. Ayrıca Şube Müdürlerinin çalışırken büyük sorumlulukları olduğunu ve önemli yatırımlara imza attıklarını, buna rağmen memur, vhki, şoför, teknisyen ve memur gibi maiyetinde çalışan kadrolarla aynı maaşı aldığını, emekli olduklarında maaşlarının yarı yarıya azaldığını, yaşam standartları ve koşullar gereği emekli olmaya yanaşmadıklarını, bu durumda da  kendisinden sonra gelecek yönetici adaylarının önünün tıkandığını da belirtti.

Sayın İlknur İnceöz; konuya ilişkin vermiş olduğumuz bilgi ve sunum dosyasında yer alan bilgilere sahip olduklarını, sorunlarımızı bildiklerini, bunun en adil biçimde çözüme kavuşturulması gerektiğini, haklı bulduğu taleplerimizi, ilk grup toplantısında gündeme getireceğini ve takipçisi olacağını, konunun ilgili kuruluşlara da  havale edileceğini, Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması gerektiğini belirtti.

AKPARTİ Grup Başkanvekili sayın İlknur İNCEÖZ’ e göstermiş olduğu yakın ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı şahsına Yönetim Kurulu ve temsil ettiğimiz tüm şube müdürleri adına teşekkür ederiz.

Anahtar Kelime :

Bir Yorum Yazın