Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

.

  • Yazının Tarihi : 25 Mayıs 2018
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :

http://www.gunes.com/yazarlar/arif–temir/sube-mudurleri-dertli-877658

Şube müdürleri dertli

Hepimizin bir şekilde  devlet kapısına işi düşüyor. Günümüzde  işlemler bazen bir klavye, bazen de bir telefon tuşuyla çözülür hale geldi. Belki çoğumuz sorunlarımız çözülürken bürokrasinin mutfağında neler olur bittiğini hiç düşünmemişizdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre yaklaşık iki buçuk milyon memur, yerel hizmetlerden sağlığa eğitimden uluslararası ilişkilere kadar devasa sorunlarla ilgileniyor ve sorunların çözümünde aktif rol üstleniyor. Bu sorunların çözümünde aktif görev alan kesimlerden biride şube müdürleridir.Hepimiz şube müdürü ismini çok duyarız. Şube müdürü nasıl olunur? Şube müdürü ne iş yapar? Belki de bu soruların cevabını bir kısmımız bilmiyoruz. Geçen hafta değerli dostum Şube Müdürleri Derneği Başkanı Cengiz Cebeci ziyaretime geldi. Sayın Cebeci, 30 yılını kamu hizmetine adamış ve şu an şube müdürü olarak çalışıyor. Yaptığımız sohbette şube müdürlerinin özlük hakları yönünden birçok sorunlarının bulunduğunu öğrendim.   

Şube müdürü kimdir? 
Bakanlıkların kuruluşu hakkındaki 3046 Sayılı kanunda “Şube Müdürlüğü, Bakanlıkların esas hizmet birimidir.” Şeklinde tanımlanmıştır. Hiyerarşik kademelerde Daire Başkanından sonra  gelmektedir. Şube müdürleri, konusunda uzmanlaşırken, aynı zamanda emrinde çalışan personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden  sorumludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının adeta kurumsal hafızasıdır.Şube müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının  (Bakanlıklar)  merkez, il ve ilçe teşkilatlarında  özveriyle görev yapıyorlar. Şube müdürleri,mevzuata ve uygulamaya hakim olmaları sebebiyle vatandaş sorunlarının da çözüm merciidir diyebiliriz.   

Nasıl müdür olunur ?  
Şube Müdürü olabilmek için belli bir süre hizmet edip, belli bir bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra, disiplin yönünden sınava girmesine engel bir durumunun olmaması, yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda da başarılı olması gerekiyor.   

Sorunları neler? 
Sayın Cebeci’yi dinlerken şube müdürlerinin oldukça dertli olduğunu öğrendim. 
Sayın Cebeci, 3046 Sayılı Kanunda sayılan hiyerarşik kademelerde Daire Başkanından sonra gelen ve makamı ve sorumluluğu bulunan şube müdürleri; makam + görev tazminatı almayan, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, İstatistikçi, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, vhki, memur, şoför vb. kadrolarda görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yönetici olduğunu, eşit işe eşit ücret sisteminde hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken 02/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile  eşit unvana eşit ücret adı altında düzenleme yapıldığını, bu düzenlemede şube müdürü ve alt kadrolarda yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmadığını, hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi orantısız şekilde bozulduğunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girdiği 1965 yılında, şube müdürünün maaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan Albay rütbesine eşitken günümüzde bunun çok uzağında olduğunu, bugün itibariyle idari kademenin en büyük kayba uğramış kesiminin  şube müdürleri olduğunu belirtti. Sayın Cebeci, bir şube müdürünün emekli olduğunda maaşının yarı oranında azaldığını ve bunun sadece şube müdürlerine has bir durum olduğunu dile getiriyor. Örneğin bir  daire başkanı çalışırken yaklaşık 7 bin 700 TL alırken emekli olduğunda bu rakam yaklaşık 4 bin 300 TL civarlarına iniyor. Ama şube müdürü görevi sırasında yaklaşık 4 bin 750 TL alırken emekli olduğunda bu rakam 2 bin 500 TL civarlarına iniyor. Düşüş gerçekten çok büyük. Cebeci çarpıcı bir tespitte de bulunuyor. Şube müdürlerinin, görev başındayken maiyetindeki astlardan daha düşük göstergelere sahip olduklarını, emekli olduktan sonra ise maaşında meydana gelen büyük düşüşten dolayı kendini geçindiremeyecek hale geldiğini söylüyor.   

Ne İstiyorlar? 
Şube müdürleri; TBMM, Başbakanlık, Bakanlık, müsteşarlık, kurum başkanlığı ve müstakil genel müdürlüklerin merkez ve diğer teşkilatında bulunan şube müdürlerinin ek göstergelerinin 3600, makam tazminatlarının 2000 ve görev tazminatının 8000 olmasını istiyorlar. Ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvelden çıkarılarak II sayılı cetvelin  ilgili bölümüne eklenmesini istiyorlar. Şube müdürleri bir çok idari işlemin yapılmasında görev alıyor. Bu görevde bulunanların özlük haklarının iyileştirilmesi, bunların işe karşı motivasyonlarının artmasını sağlayacak. Sonuç olarak bütün iyileştirmeler kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle kamu yönetiminin belkemiği durumunda olan şube müdürlerinin taleplerinin dikkate alınmasında fayda var. 

Arif Temir 

Güneş Gazetesi

Anahtar Kelime :

Bir Yorum Yazın