Yazarlarımız

Anket

Üzgünüz! Bu Anket İçin Oy Kullanamadınız.

Şube Müdürlerinin Sorunları TRT Kent Radyo Ankara’da

  • Yazının Tarihi : 9 Temmuz 2016
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş :

Dernek Başkanımız Sayın Cengiz Cebeci, Şube Müdürleri Derneği, Şube Müdürlerinin hak ve talepleri ile sorunlarını anlattığı TRT Kent Radyo(105.6) Ankara’ da Özgür Yılmaz’ ın konuğu oldu.

Cengiz Cebeci; programa Derneğin kuruluş nedeni ve ne zaman kurulduğu, Şube Müdürü olabilmek için nasıl bir yeterliliğe sahip olunması, şube müdürlüğünün önemini belirterek başladı.Kamuda 4500 merkez de 9500 taşrada olmak üzere 15000 şube müdürünün olduğunu ve tüm şube müdürlerinin temsil edildiği sivil toplum örgütü olduklarını söyledi.

Daha sonra Güçlü devlet olmanın yolunun zengin ve üretken bireylerle mümkün hale geleceği, yalnızca zenginlikle güçlü olunamayacağı, hata payı en aza indirilmiş adalet anlayışı, modern eğitim ve öğretim, güçlü askeri ve sivil bürokrasinin şart  olduğu anlatıldı. Güçlü bürokrasinin olmazsa olmaz koşulunun devlet geleneğinde uzmanlaşmış çözüm odaklı personel olduğu. Güçlü devletin güçlü bürokrasiye, güçlü bürokrasinin de her seviyede kaliteli personele ihtiyaç olduğunu anlattı.

Çağın getirdiği “bürokraside donanımlı yönetici ihtiyacı” baş gösterdiğinde ülkemizde de yönetici unvanına sahip kadroların ücretlerinde hatırı sayılır iyileştirmeler yapıldığını, ancak bürokrasinin kamu yönetiminde yönetici sıfatı taşıyan Şube Müdürleri bu iyileştirmelerden henüz nasibini alamadığını ve bürokraside idari kademenin en büyük kayba uğrayan kesimi haline geldiğini belirtti.

Şube Müdürlerini kamu kurumlarının mevzuat belleği. Vatandaştan gelen taleplerin siyasete ulaştırılmasında köprü, ortaya çıkan sorunlarda kamunun çözüm basamağı olduğunu anlatan Cebeci,görevleriyle ilgili uzun yıllar hizmet etmenin verdiği avantajla hemen hepsi görev alanının duayeni olduğunu anlattı.

Siyasetin, halkının sorunlarını bürokrasiyle çözmekte olduğunu. Bilgi ve çözüm önerileri de çoğunlukla şube müdürlerinden gelmekte olduğunu.Eşit işe eşit ücret sisteminde hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken 2/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK –ile Daire Başkanları ve kariyer uzmanları 3600 ek göstergeye kavuşturulurken şube müdürleri, maiyetindeki memurlarla aynı düzeyde bırakıldığını. Şube Müdürü ve alt kadrolarda yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmadığını. Daire başkanlarına vekâlet eden şube müdürlerinin emekli olduklarında da, maiyetinde çalışan memurlarla aynı maaşı aldıklarını anlatarak sözlerine devam etti.

Ek gösterge farklılığının, amir – memur ilişkisini zedelemek suretiyle çalışma barışını bozmakta, bu durumun da kamu hizmetinin etkin ve verimli sunulabilmesi noktasında olumsuz sonuçlar doğurmakta olduğunu anlattı

Şube Müdürü’nün üzerinde bulunan sorumluluk ve kullanmış olduğu yetki düşünüldüğünde, görev riski karşısında kendisine verilen Ek Göstergenin, kendisine bağlı çalışan ve üzerinde böyle bir sorumluluk olmayan kamu çalışanlarından daha az olması hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamakta olup  kamuda Ek Gösterge bir statü olduğunu, ayrıca amir durumunda olan Şube Müdürü’nün Ek Gösterge’sinin memurla aynı olması Şube Müdürü’nün statüsünün yok sayılması sonucunu doğurmakta olduğunu söyledi.

Bunların yanısıra, Kamu yönetimi yapısında son yıllarda yapısal değişiklikler olmuş ve birçok kurumda hiyerarşi bir takım değişikliklere uğramış. Teşkilat kanunları ile bazı kurumlarda kademeleri azaltmak amacıyla şube müdürlükleri kaldırılmış; koordinatör, grup sorumlusu, birim yöneticisi vb. isimler altında yeni hiyerarşik yapılar oluşturulmuştur. Yeniden oluşturulmaya çalışılan bu yeni modelin 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olduğu ve önemli problemleri de beraberinde getirdiğinin görüldüğünü belirtti.

Sözlerine ;Şube Müdürleri Derneği olarak, üyelerinin yerine getirdikleri kritik görevlerle, karşılığı olan ücretin orantılı olmadığını düşünmekteyiz. Gerçekten de siyasi iktidarın elini bürokraside güçlü kılan, yıllanmış birikimleri ve yöneticilik deneyimleriyle şube müdürleri maaşlarında ve emekliliklerinde ücret iyileştirmesini hak ediyor diyerek devam etti.

Şimdiye kadar kendileri ile ilgili hiçbir talepte bulunmayan Şube Müdürlerinin mutlaka hak ettiği “Kariyer Meslek Gurubu” içinde sayılarak, mağduriyetlerine sebep olan gelir kaybının giderilmesi gerekmekte olduğunu ve. 15.000 Şube Müdürü Mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedir. dedi.

Son olarak, Şube Müdürleri Derneği ve Tüm Şube müdürleri olrak; Hiyerarşik kademeler arasında dengenin sağlanması, 666 sayılı KHK ile uğradıkları mağduriyetin giderilmesi, 3600 ek gösterge, 2000 makam ve 8000 görev tazminatı verilmesini sağlayacak şekilde yasal düzenleme yapılarak giderilmesini beklemekteyiz. diyerek program sona erdi.

 

Anahtar Kelime :

Bir Yorum Yazın